Speculanten

Lieve & beste Papegaaiers,

Hoe gaat het u allen? Nog steeds in de greep van het coronaspook? Of begint u zich inmiddels te ontworstelen aan de greep van dit virale monster? Hoewel het soms nog winters oogt en voelt, gloort het voorjaar. Straks straalt weer de hemelsvlam en daar houdt het virus niet van. Daarnaast wordt er gevaccineerd. Weliswaar met ambtelijke traagheid, maar – al met al – er wordt geprikt! En dat gaat ons uiteindelijk toch helpen om op afzienbare termijn een wat normaler leven te gaan leiden met elkaar.

Helaas komt dit normale leven nog niet op tijd voor ons mooie toneelgezelschap. De Papegaai is noodgedwongen nog steeds op stok, maar begint daar inmiddels wel steeds onrustiger op te wippen. Stilzitten is nooit een optie en dat doet De Papegaai dan ook niet. Het verrassende initiatief van het hoorspel (podcast) Vals spel is daar een sprekend voorbeeld van. Als u ons niet kunt zien, laten we op z’n minst van ons horen. En dat hebben we gedaan tot enthousiasme van vele honderden luisteraars! Via de aan de leden gemailde link én via Dorpsradio Laren, dat alle drie de episodes van het hoorspel ten gehore heeft gebracht, zodat ook niet-leden aan de radio gekluisterd zaten…

Jammer genoeg kunnen we de stap naar het plankenspel in dit voorjaar nog niet maken. De strikte regels ten aanzien van het aantal theaterbezoekers maken dat ons onmogelijk. En al zou er eind mei, begin juni een versoepeling dienaangaande zijn ingezet, dan nog zou het voor ons onmogelijk zijn geweest om met een cast in de afgelopen maanden te repeteren. Kortom, al onze hoop is gericht op het najaar als de vaccinatie met volle kracht is doorgezet en stringente coronaregels zijn opgeheven. Uiteraard gaan wij u over onze najaarsplannen op termijn uitgebreid informeren.

Beste mensen, het is vandaag vrijdag 9 april 2021. Precies 100 jaar geleden, op zaterdag 9 april 1921 voerde de Larensche Tooneelclub “DE PAPEGAAI” haar eerste toneelstuk op: SPECULANTEN. Dit ‘kluchtig spelletje van de beurs’ van de hand van Willem Schürmann werd opgevoerd in het fameuze Larense Hotel Hamdorff, de plek waar De Papegaai-acteurs en -actrices nog decennialang zouden optreden. De in 1885 in Rotterdam geboren Schürmann was een in zijn tijd geliefd en populair toneel- en romanschrijver. Zó populair zelfs, dat na zijn dood in 1915 de Rotterdamse culturele elite een monument ter nagedachtenis aan hem liet oprichten. Dit monument, in de vorm van een fontein en ontworpen door de beeldhouwer Charles van Wijk werd in 1916 onthuld en staat er nog steeds. Aan de chique Parklaan. Ook is er in Rotterdam een straat naar hem vernoemd.

In de bijlage treft u een facsimile aan van de pagina uit De Gooi- en Eemlander van woensdag 6 april 1921. De uitvoering van SPECULANTEN wordt daarin aangekondigd. De pagina leert ons, dat er ook nog twee andere voorstellingen werden opgevoerd: IN DEN VAL en DE CID. Regie van de stukken was in handen van Eugène Gilhuys (1890 – 1928), een Nederlands beroepsacteur en tevens schilder en decorontwerper. Én regisseur. Onder andere dus van drie toneelstukken van De Papegaai. Z’n eerste en laatste drie.

De Gooi- en Eemlander-pagina is het lezen meer dan waard, omdat het ons een interessant en amusant beeld geeft van het leven in het Gooi een eeuw geleden. In een tijd, waarin gevraagd werd om Hollandsche of Duitsche dienstmeisjes, een flinke werkster of een bekwame keukenmeid. Een tijd, waarin je nog versche bladreuzel kon kopen en waarin Sanguinose beslist het beste middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte bleek te zijn. Voor Maleische lessen moest je naar Bussum en voor luiwagenszeilwrijvers en parketschuivers naar de firma A. Hanson in Hilversum. En voor een voorstelling van De Papegaai naar Hamdorff in Laren. Bal na. En dat alles voor vijf gulden voor twee personen.

Lieve en beste leden van De Papegaai, wees gerust: vrolijker tijden komen weer! Bestuur en Lustrumcommissie van De Papegaai bereiden zich er alvast nadrukkelijk op voor. Binnenkort richten wij ons opnieuw tot u met allemaal goede en leuke berichten en misschien wel met onverwacht nieuws! Voor in de tussentijd wensen wij u het allerbeste toe. Bovenal: gezondheid en optimisme!

Met warme toneelgroeten,

namens het bestuur van Toneelgezelschap De Papegaai

Charles Borremans

Bestuurslid Communicatie & PR

Toneelgezelschap De Papegaai