René Räkers: benoemd tot Buitengewoon Lid van Toneelgezelschap De Papegaai

Hij geeft al 40 jaar zijn ziel en zaligheid aan alles wat met de techniek van de podiumkunsten te maken heeft. Voor theater Singer Laren in het bijzonder en dus ook – en met name – voor De Papegaai. Reden voor ons om René te benoemen tot Buitengewoon Lid van Toneelgezelschap De Papegaai. Én reden tot gepaste trots en blijdschap bij de jubilaris en bij onze voorzitter!