De Club van 100: steun ons Lustrum

Na de succesvolle kick-off met de Nieuwjaars-/Lustrumborrel in aanwezigheid van onze burgemeester Mol op zondag 12 januari jongstleden, nadert de datum van het 20ste lustrum met rasse schreden. Zoals al ongetwijfeld in uw agenda geblokt, zal de uitbundige viering van het eeuwfeest plaatsvinden op zaterdag 19 september aanstaande in ‘ons’ Singer te Laren. Het grote Roaring Twenties-feest wordt een spektakelavond vol toneelherinneringen, liedjes, cabaret, maar natuurlijk ook met een goede borrel en ‘walking dinner’. En uiteraard met muziek en dans!

Een dergelijke jubileumfestiviteit is uiteraard niet mogelijk zonder brede steun van de leden, waarvan een aantal van hen al enkele maanden intensief bezig is om het Roaring Twenties-lustrumfeest in volle glorie van de grond te krijgen. Omdat ook u een concrete bijdrage kunt leveren aan de viering van het eeuwfeest, vragen Bestuur en Lustrumcommissie van Toneelvereniging De Papegaai uw aandacht voor:

De Club van 100

Met de De Club van 100 streven wij naar een club van 100 Papegaai-vrienden, die met een donatie van € 500,- een bijdrage willen leveren aan de realisatie van de viering van ons lustrum. In ruil daarvoor kunt u op een voordelige manier genieten van het gehele lustrumjaar. En zelfs nog in 2021! Want het aanbod van ons niet mis te verstane Club van 100 Lustrumpakket omvat:

  • twee kaarten voor het Roaring Twenties-feest op 19 september 2020 in Theater Singer Laren;
  • een exemplaar van het unieke lustrumboek ‘100 jaar De Papegaai’;
  • drie flessen Lustrumwijn;
  • twee kaarten voor ‘De Gevulde Papegaai’ in 2021.

Met uw bijdrage van € 500,-:

  • steunt u de organisatie van het eeuwfeest van De Papegaai;
  • ontvangt u een zeer aantrekkelijk en uitgebreid Club van 100 Lustrumpakket;
  • mag u zich rekenen tot De Club van 100, een club van 100 Papegaai-vrienden, die een enorme impuls geven aan het welslagen van de eeuwfeestviering van Toneelgezelschap De Papegaai!

 

Het is evident, dat wij uw mogelijke deelname aan De Club van 100 op voorhand zeer waarderen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op ons verzoek en aanbod in te gaan. U kunt uw bereidheid daartoe kenbaar maken door een e-mail te sturen aan 100jaarpapegaai@gmail.com met uw naam en telefoonnummer. De Lustrumcommissie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meldt u zich aan voor de De Club van 100? U kunt dat al doen vanaf vandaag!

Met warme toneelgroeten,

Niels Onkenhout, namens het Bestuur van Toneelgezelschap De Papegaai

Rob Havenga, namens de Lustrumcommissie van Toneelgezelschap De Papegaai