100 jaar

De Papegaai gaat haar 100-jarig bestaan, mits de omstandigheden het toelaten, in 2021 feestelijk vieren. En met recht! Per slot van rekening is het dan 100 jaar geleden, dat het allereerste toneelstuk ‘Speculanten’ werd opgevoerd. 

Op 27 november 2021 (save the date!) zal dan het Lustrumfeest plaatsvinden. Over alle nog te organiseren lustrumactiviteiten en -data in 2021 zullen de leden uiteraard nog nader én ruim op tijd worden geïnformeerd.

Het thema van het Lustrum

The Roaring Twenties

 

De Lustrumcommissie: Ineke Onkenhout, Anahi Jansen Garcia, Mila Vrins, Caroline Snoep, Marc ter Haar, Pleun Meijer, Michiel van Seggelen en Rob Havenga.