Kaarten bestellen

Voorstellingen 2020

Onderstaand de link naar de digitale voorstelling: 

 

 

 

Natuurlijk doet de Papegaai haar best om de novembervoorstelling door te kunnen laten gaan, maar zal zich daarbij strikt moeten houden aan de regels, die de overheid aan theater Singer Laren oplegt. Mochten die regels zo strikt zijn, dat binnen het ‘nieuwe normaal’ geen sprake meer kan zijn van een, min of meer, normale voorstelling, dan is De Papegaai genoodzaakt alsnog van deze voorstelling af te zien.