Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

100% Secure Checkout!

Algemene Ledenvergadering

Alv 2019

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING TONEELGEZELSCHAP DE PAPEGAAI.
Café Het Bonte Paard te Laren, 28 oktober 2019.

1. Opening door de voorzitter
Niels Onkenhout opent de Algemene Ledenvergadering en verwelkomt de 15 aanwezige leden. Afmelding: mevrouw E.Blokker.

2. Vaststelling Agenda
Geen extra agendapunten.

3. Verslag van de vorige ALV van 29 oktober 2018
Geen opmerkingen, goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2018-2019
Ria Saytes vertelt over de voorstellingen van het afgelopen jaar, het stijgende ledenbestand, de communicatie en de zaken, die het bestuur hebben beziggehouden. Het jaarverslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2018-2019
Patrick Leenheers bespreekt kort het financieel jaarverslag. Het boekjaar 2018/2019 is positief afgesloten.
Hans de Vos en Joke de Jong van de kascommissie hebben de begroting goedgekeurd. Hans de Vos complimenteert Patrick voor zijn werk. Patrick bedankt namens het bestuur de kascommissie voor hun werkzaamheden.

6. Décharge bestuur
Décharge wordt verleend.

7. Bestuurswisseling
Ria Saytes neemt afscheid na acht jaar in het bestuur gezeten te hebben als secretaris. Niels richt het woord tot haar en bedankt Ria voor al haar inzet, zij bedankt allen voor het vertrouwen en wenst Marjet Luijpen, die haar taak overneemt, heel veel succes.
Niels verwelkomt haar en Marjet stelt zich voor. Zij verheugt zich op de leuke samenwerking met de medebestuursleden.

8. Vooruitzichten komend seizoen
Niels bespreekt de plannen voor volgend jaar: het ‘Lustrumjaar’.
Monique Woerdman vertelt over de aankomende voorstellingen: op 4 en 5 mei de voorstelling i.s.m. Edwin de Vries. De voorjaarsvoorstelling wordt een comedy.

9. Géén vragen voor de rondvraag
Niels Onkenhout sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een drankje.