15 december: Algemene Ledenvergadering

Gedwongen door de recente coronamaatregelen, is het bestuur van Toneelgezelschap De Papegaai genoodzaakt de algemene ledenvergadering (ALV), die op woensdag 15 december in Café ’t Bonte Paard zou plaatsvinden, om te zetten in een ALV, die in digitale vorm plaatsvindt. Natuurlijk betreuren wij het onpersoonlijke karakter van deze manier van ‘samenkomen’ zeer, maar nodigen wij u desondanks van harte uit voor deze digitale ALV. De datum van de ALV blijft onveranderd: woensdag 15 december 2021. Aanvang: 20.15 uur.

Onderstaand: de agenda en de procedure om aan de digitale ALV deel te nemen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2 november 2020
 5. Sociaal jaarverslag 2020-2021*
 6. Financieel jaarverslag 2020-2021*
 7. Décharge bestuur
 8. Niels Onkenhout zal het bestuur verlaten. Het bestuur draagt Monique Woerdman voor als voorzitter, Simon de Ruijter als penningmeester en Patrick Leenheers als commissaris Toneel
 9. Vooruitzichten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

* Kopieën van deze stukken liggen ter inzage bij de bestuursleden:

 • Niels Onkenhout (voorzitter), St. Janstraat 54a te Laren
 • Patrick Leenheers (penningmeester), Mendes da Costalaan 30 te Laren
 • Marjet Luijpen (secretaris), Blaricummerstraat 147 te Huizen

 

Procedure deelname digitale ALV:

 

Meld u uiterlijk zondag 12 december voor deelname aan op: info@depapegaai.com. U ontvangt dan op dinsdag 14 december een link, waarmee u de digitale ALV via Teams kunt bijwonen. Bij aanmelding zenden wij u tevens het financieel en sociaal jaarverslag per e-mail toe. Evenals de notulen van de ALV van 2 november 2020.

Wilt/kunt u de digitale ALV niet bezoeken, maar wenst u wél de verslagen en notulen toegezonden te krijgen, stuur dan een e-mail met het verzoek tot toezending naar: info@depapegaai.com.

 

Met warme groet,

Marjet Luijpen

 

Secretaris

Toneelgezelschap De Papegaai